Sorular ve Soru Bankası

Sınav Hazırlama

Sınav Yapma

Sonuçlar ve Raporlar

Sınav Platformu Altyapı Teknik Özellikleri

Hazır İçerikler

Anasayfa
Sınav Sistemi Özellikleri
Sorular ve Soru Bankası
Soru Puanı & Ağırlıklandırma

Soru Puanları

Her sorunun kendi varsayılan puanı vardır. Bir soru sınava eklendiğinde varsayılı puanı ile birlikte eklenir ancak her sınav içinde sorunun puanı güncellenebilir (farklılaştırılabilir). Soruya verilen cevap, başarı oranı ölçüsünde soru puanı ile çarpılarak sınav puanına etki eder.

Parçalı Puan

Adayın vereceği cevaba göre (eğer tam doğru cevabı vermemiş ise) aday sorudan parçalı puan kazanabilir. Çoktan seçmeli sorularda şıklar ağırlıklandırılarak, seçimi yapılan seçenek veya seçeneklere göre sorudan elde edilecek başarı oranı, sorunun puanı ile çarpılarak sınav sonucuna etki edebilir.

Örnek olarak 5 seçenekli bir soruda, 2 seçenek doğru ise, her iki seçeneğe de %50 başarı oranı atanabilir. Kullanıcı 5 seçenekten doğru 2 seçeneği seçer ise, sorudan tam puan alır.

Eksi Puan

Soruya yanlış cevap verildiğinde, sınav puanına eksi (negatif ceza puanı) etki etmesi sağlanabilir. Bunun için soruların varsayılan "eksi" puanı belirlenebilir.

Bölüm ve Sayfa Puanları

Bir soru sınavda içinde bulunduğu bölüm ve sayfalar için yapılan puan hesaplamalarına etki eder. Dolayısıyla eğer sınavda bir sorunun puanı var ise, hem sınav puanına, hem bölüm puanına hem de sayfa puanına aynı ölçüde etki eder.

Farklı Boyut Hesaplamaları

Bir soru, içerisinde bulunduğu sınav, bölüm ve sayfanın haricinde, bağımsız bir boyut puanına da etki edebilir. Sınavın farklı bölüm ve sayfalarında bulunan ancak bir açıdan benzerlik gösteren sorular, bir boyut puanı altında ayrıca gruplandırılabilir.

Farklı bölüm ve sayfalardaki soruların bir boyut puanına etki etmesinin yanı sıra, bir soru birçok boyut puanına da etki edebilir. Örneğin bir soru hem Genel Kültür hem de Coğrafya bilgisini ölçer nitelikte ise, ilgili soruya verilen cevaba göre hem Genel Kültür Başarı Puanı, hem de Coğrafya Başarı Puanı otomatik etkilendirilebilir.

İçerik Özeti
Sınav Sorularının Ağırlıklı Puanı, Eksi Ceza Notu Verme, Skor Hesaplamaları
Bir sorunun puanı ve skoru nedir? Yalnış cevaba eksi puan verilebilir mi? Sınav sorusu sınav sonucuna nasıl etki eder? Bir soru kaç boyuttaki puanlamaya etki edebilir? Bir soru birçok boyutta farklı puanlama çarpanı ile etki edebilir mi?

Sınav Sorularının Ağırlıklı Puanı, Eksi Ceza Notu Verme, Skor Hesaplamaları

Bir sorunun puanı ve skoru nedir? Yalnış cevaba eksi puan verilebilir mi? Sınav sorusu sınav sonucuna nasıl etki eder? Bir soru kaç boyuttaki puanlamaya etki edebilir? Bir soru birçok boyutta farklı puanlama çarpanı ile etki edebilir mi?