Sorular ve Soru Bankası

Sınav Hazırlama

Sınav Yapma

Sonuçlar ve Raporlar

Sınav Platformu Altyapı Teknik Özellikleri

Hazır İçerikler

Anasayfa
Sınav Sistemi Özellikleri
Sorular ve Soru Bankası
Çoktan Seçmeli Soru

Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama

Test Invite Soru Editörü ile çoktan seçmeli sorular hazırlayarak, kullanıcıdan verilen seçenek arasından seçim yapmasını sağlayabilirsiniz.

  • Soru metninde olduğu gibi, seçeneklerde de zengin metin (biçimlendirilmiş: kalın, eğik, renkli vb.) kullanabilirsiniz.
  • Seçeneklere resim, ses (audio), video (görüntü) gibi dosyalar ekleyebilirsiniz.
  • Seçeneklerin ekranda nasıl konumlandırılacağı (yanyana, alt-alta, arada boşluklu vb.) belirleyebilirsiniz.
  • Eğer tüm şıklar metin ise, seçenekleri açılır bölme (dropdown box) ile sunabilirsiniz.
  • Kullanıcının en az ve en çok kaç şık seçebileceğini belirleyebilirsiniz.
  • Şıkların (seçeneklerin) sırasını belirleyebilirsiniz.

Seçeneklerin Rastgele Sıralanması

Şıkların her sınavda kullanıcılar için farklı sıra ile gösterilmesi için rastgele sıralama özelliğini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bazı şıkların sırasını sabitleyerek "rastgele karıştırmadan" muaf tutabilirsiniz. Bu şekilde örneğin 5 seçenekli bir sorunun ilk ve son şıklarının yeri hep aynı kalırken, aradaki 3 seçeneğin sırası otomatik karıştırılabilir.

Bu özellik sayesinde "Hepsi", "Hiçbiri" gibi seçeneklerin sırasını sabitlerken, diğer seçeneklerin her seferinde rastgele sıralanmasını sağlayabilirsiniz.

Seçeneklerin Puanlandırılması

  • Doğru seçenekleri ve yanlış seçenekleri önceden belirleyerek, verilecek cevabın otomatik puanlandırılmasını sağlayabilirsiniz.
  • Yanlış seçeneklere "ceza puanı" ekleyebilir, yanlış seçeneklerin seçilmesi durumunda adayın eksi puan almasını sağlayabilirsiniz.
  • Birden çok seçeneğin seçilebileceği sorularda, birden çok şık doğru ise, seçenekleri ağırlıklandırabilir, kullanıcının seçimine göre parçalı puan elde etmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde kullanıcı eğer tüm doğru seçenekleri seçer ise sorudan tam puan kazanacağı gibi, doğru seçeneklerin bir kımısını seçer ise, şıkların ağırlıkları ölçüsünde parçalı puan kazanır.
İçerik Özeti
Çoktan Seçmeli Soru: Sınavlarda Seçenekler ve Şıkların Kullanımı
Çoktan seçmeli sorular nasıl eklenir? Ne tür seçenekler ile özelleştirilebiliyor? Seçeneklerin sıralanması, doğru şıkların belirlenmesi, parçalı puanlandırma nasıl çalışır?

Çoktan Seçmeli Soru: Sınavlarda Seçenekler ve Şıkların Kullanımı

Çoktan seçmeli sorular nasıl eklenir? Ne tür seçenekler ile özelleştirilebiliyor? Seçeneklerin sıralanması, doğru şıkların belirlenmesi, parçalı puanlandırma nasıl çalışır?