Sorular ve Soru Bankası

Sınav Hazırlama

Sınav Yapma

Sonuçlar ve Raporlar

Sınav Platformu Altyapı Teknik Özellikleri

Hazır İçerikler

Anasayfa
Sınav Sistemi Özellikleri
Sınav Hazırlama
Soru Puanları

Sınav Sorularına Farklı Puanlar Vermek ve Birden Çok Boyutta Hesaplama Yapmak

Sınavda her sorunun kendi puanı olabilir. Örneğin bir soruya 1, bir soruya 2 puan değeri verebilirsiniz. Soru puanları sınav toplam puanı, bölüm toplam puanı ve sayfa toplam puanı hesaplanırken kullanılır. Sınava katılan kişi sınavı tamamladıktan sonra sınav genelinde, her bölümde ve her sayfada ayrı ayrı kaç puan kazandığı görülür.

Boyut Hesaplamaları

Sınav, bölüm ve sayfa toplam puanları dışında ek toplam puan hesaplamaları yapmak isterseniz boyut puanlandırmasını kullanabilirsiniz. Örneğin sınavın herhangi bir yerindeki "şekil" sorularını "şekil yeteneği" boyutu altında ayrıca hesaplanmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde farklı bölüm ve sayfalarda olan ama bir açıdan aynı sınıfta olan sorular, ayrıca ilgili boyut puanı altında raporlanır.

Parçalı Puan Kazanma

Sorulara verilen cevaplara göre sınava katılan kişi tam, yarım veya belirlenen bir oranda puan kazanması sağlanabilir. Örneğin 5 seçenekten 2'sinin doğru olduğu bir soruda katılımcı eğer yalnızca 1 doğru seçeneği seçmiş ise, o sorudan yarım puan kazanması sağlanabilir.

Eksi Puan

Sınavdaki sorulara katılımcının yanlış cevap vermesi durumunda puanın düşmesini (eksi puan) sağlayabilirsiniz. Örneğin katılımcı bir soruya doğru cevap verirse 1 puan kazanabilir, yanlış cevap verirse 0.25 puan kaybedebilir.

İçerik Özeti
Sınav Sorularının Ağırlıklı Puanlandırılması: Ek Başarı Hesaplamaları - Eksi Puan
Her bir sınav sorusunun puanı farklı olabilir mi? Bir soru birden çok başarı hesabına etki edebilir mi? Yanlış verilen cevaplar sınav başarı puanına negatif (eksi) etki edebilir mi?

Sınav Sorularının Ağırlıklı Puanlandırılması: Ek Başarı Hesaplamaları - Eksi Puan

Her bir sınav sorusunun puanı farklı olabilir mi? Bir soru birden çok başarı hesabına etki edebilir mi? Yanlış verilen cevaplar sınav başarı puanına negatif (eksi) etki edebilir mi?