Sorular ve Soru Bankası

Sınav Hazırlama

Sınav Yapma

Sonuçlar ve Raporlar

Sınav Platformu Altyapı Teknik Özellikleri

Hazır İçerikler

Anasayfa
Sınav Sistemi Özellikleri
Sınav Hazırlama
Sayfaya Zengin İçerik Ekleme

Sınav Sayfalarına Zengin İçerikler Eklemek

Sınav sayfalarına, sorular dışında içerikler de eklenebilir. Bu içerikler sayfadaki soruları tamamlayıcı nitelikte (örneğin birkaç soru için ortak metin, grafik, yazı vb.) olabileceği gibi, sınava katılanları bilgilendirme amaçlı da olabilir. Sayfaya eklenen içerikler zengin metin editörü ile biçimlendirilebilir.

Sayfada içerikler sayfanın en üst kısmına eklenebileceği gibi, dilediğiniz soruların arasına veya sayfanın sonuna da konumlandırılabilir.

İçerik Özeti
Sınav Sayfalarına Zengin İçerikler Sayfa Başlarına Bilgilendirme Metinleri Eklemek
Sınav sayfalarına zengin içerikler eklenebilir mi? Soru metinleri dışında ek metinler eklenebilir mi?

Sınav Sayfalarına Zengin İçerikler Sayfa Başlarına Bilgilendirme Metinleri Eklemek

Sınav sayfalarına zengin içerikler eklenebilir mi? Soru metinleri dışında ek metinler eklenebilir mi?