1576579987235
Aday Profili
Düşük
~
Orta
~
Yüksek
İdeal Profil (yok)
Düşük puan tanımı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yüksek puan tanım
Dışadönüklük
Uysal
Mütevazı, başkalarını etkileme yeteneğinden yoksun, çoğunlukla başkaları tarafından yönetilmeyi bekleyen ve sorumluluktan kaçınan.
Baskın
Baskın karakterli; sorumluluk almaktan ve başkalarını yönlendirip yol göstermekten, çevresindekilere liderlik etmekten hoşlanan; kontrol edici.
Mesafeli
Çoğunlukla başkalarını kendinden uzak tutan, nadiren heyecanlanan; sahnede olmaktan ve kendi hakkında bilgi vermekten kaçınan.
Sosyal
Dışa dönük; sosyal olarak kendine güvenen ve paylaşımcı; genellikle konuşkan; başkalarına karşı olumlu duygular hisseden; kolayca arkadaş edinen.
Uzlaşmacılık
İlgisiz/Duyarsız/Kayıtsız
Başkaları ile kolaylıkla empati kuramayan, çevresindekilerin ihtiyaç ve duygularına karşı genellikle ilgisiz ve duyarsız; kayıtsız.
Duygusal/Şefkatli
Çevresindekiler ile duygusal olarak bağ kuran ve diğerlerinin ihtiyaçlarını kendi isteklerinin önüne koyan, empati kurabilen ve şefkatli.
Meydan Okuyan
Açık sözlü ve yalın, başkalarına meydan okumaktan rahatsız olmayan, genellikle çatışma arayan ve kendi kişisel kazançları için başkalarından yararlanan.
Diplomatik/Arkadaşçıl
İsteklerini başkalarına dayatmaktan ve saldırgan görünmekten kaçınan; insanları nadiren baskı altına alan ve otoriteye saygı gösteren; uyumu sürdürmek için dikkatli davranan.
Değişime Açıklık
Geleneksel
Düşüncelerde ve hayallerde kaybolmayan, soyut teorilerden çok gerçeklerle ilgili; statükoya ve geçmişten gelen geleneklere saygı duyan.
Açık Görüşlü
Hayal gücü kuvvetli; görünenin ötesine bakabilen ve kalıpların dışında düşünebilen; geleneksel fikirleri reddedebilen.
Yüzeysel
Yavaş öğrenen; soyut fikirleri anlamakta zorluk çeken; karmaşık fikir ve tartışmalardan kaçınan.
Entellektüel
Değişime açık; yaratıcı; yeni konu ve fikirler hakkında nesnel ve soyut bir kavrayışa sahip; fazla sayıda bilgiyi bir arada değerlendirebilen; çoğunlukla karmaşık ve entellektüel beceri gerektiren sorunları çözmeyi seven.
Sorumluluk
Rahat
Rahat; konsantre olmada zorluk yaşayan; çoğunlukla düzensizliğe tolerans gösterebilen; iş ile kişisel hayatı birbirinden ayırabilen.
Azimli
Hırslı ve azimli; çoğunlukla ne yapacağını bilen; planlarını ve sorumluluklarını gerçekleştirmede özenli ve başarılı.
Esnek
Kurallara ve planlara daha az bağımlı; rutinden hoşlanmayan; düzensizlikten rahatsız olmayan.
Disiplinli
Kurallara bağlı; rutin ve düzenden hoşlanan; sıkı programları takip etmeyi tercih eden; mükemmelliyetçi.
Duygusal Dengesizlik
Dengeli
Duygusal olarak kararlı ve istikrarlı; nadiren sinirlenen; sakin; duygusal dürtüler üzerinde yüksek kontrolü olan.
Hassas
Duygusal olarak değişken, hassas ve öngörülemez; kolay sinirlenen veya öfkelenen; duygusal dürtülerini kontrol etmekte zorlanan.
Kendinden Emin
Çoğu zaman kendine aşırı güvenen; nadiren depresyona giren; geçmiş hatalarında ısrarcı olmayan.
Kendine Güvenmeyen
Her zaman endişeli ve kendini kolayca tehdit altında hisseden; kendini eleştirmeye meyilli; özgüven konusunda eksik ve geçmiş hatalarında ısrarcı.